<
  | Projekty |  >

Klient: Bratislava Media House (2006-2009)

Dvojtýždenník Istropolitan - titulná strana čísla 06/2009